Tác giả: Nguyễn Thiện

Nguyễn Thiện Quản lý

BS – Chuyên gia y tế Nguyễn Thiện tốt nghiệp ngành Y học Cổ truyền, Học viện Y học Cổ truyền Việt Nam. Có kinh nghiệm nhiều năm làm bác sỹ, chuyên gia tư vấn sức khỏe tại các Bệnh viện uy tín đầu ngành.